การเดิมพันกีฬา เว็บไซต์เดิมพันเสนอเดิมพันผลรวมของแต่ละคน การเดิมพันดังกล่าวบ่งบอกถึงความจำเป็นในการกำหนดจำนวนประตูที่ทำได้หรือคะแนนที่ทำได้ฯลฯ นักกีฬาหรือทีมใดโดยเฉพาะ เว็บการพนันที่ดีที่สุด หลักการของการเดิมพันดังกล่าวทำงานเหมือนกับในกรณีก่อนหน้านี้ ดังนั้น จะไม่ยากที่จะรับมือกับการเดิมพันดังกล่าว อัตราที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ WTB1 และ WTB2 การเดิมพันผลรวมของนักกีฬาคนแรก หรือคนที่สองตามลำดับ