Các lan can đá đẹp được thiết kế theo kích thước chuẩn và phong thuỷ để phù hợp với tổng thể khuôn viên và diện tích của công trình. Cơ sở đá mỹ nghệ Ninh Bình tiến hành đo đạc và vẽ kỹ thuật chi tiết cho các mẫu lan can bằng đá mỹ nghệ cao cấp.

Gần đây, một số kích thước tiêu chuẩn và hợp phong thuỷ được sử dụng phổ biến cho các lan can đá tự nhiên, bao gồm:

Lan can cho nhà thờ họ, đình làng, chùa miếu thường có độ cao từ 167 cm đến 230 cm.
Lan can cho khu lăng mộ đá thường có độ cao từ 75 cm đến 107 cm.
Hàng rào đá cho những lăng mộ đá đơn thường có chiều cao từ 45 cm đến 81 cm.
Các kích thước này đáp ứng tiêu chuẩn của Thước Lỗ Ban phong thuỷ và được điều chỉnh linh hoạt cho phù hợp với kích thước tổng thể của các công trình kiến trúc.

Về giá cả, lan can đá nhà thờ họ, đình chùa và khu lăng mộ thường được tính theo mét dài, và có các kích thước phổ biến như sau:

Chiều dài 1 nhịp x chiều cao x chiều rộng: 160cm x 90cm x 10cm
Chiều dài 1 nhịp x chiều cao x chiều rộng: 180cm x 90cm x 10cm
Chiều dài 1 nhịp x chiều cao x chiều rộng: 200cm x 90cm x 10cm
Những giá trị này sẽ thay đổi tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của từng dự án và sự lựa chọn của khách hàng.
AIPRM - ChatGPT Prompts
Favorites
AIPRM
Public
Own
Hidden
Add List
Topic

All
Activity

All
Sort by

Top Votes Trending
Model

Not specific

Search
Prompts per Page

12
Showing 1 to 12 of 4088 Prompts
Prev
Next

Human Written |100% Unique |SEO Optimized Article
SEO / Writing
·
Jumma
·
1 day ago
GPT-3.5-turbo GPT-4 Human Written | Plagiarism Free | SEO Optimized Long-Form Article With Proper Outline [Upgraded Version]

6.3M
4.8M
1.4K

Midjourney Prompt Generator
Generative AI / Midjourney
·
kenny
·
4 months ago
Outputs four extremely detailed midjourney prompts for your keyword.

1.6M
1.0M
591

Fully SEO Optimized Article including FAQ's
SEO / Writing
·
Muhammad Talha (MTS)
·
1 day ago
GPT-3.5-turbo GPT-4 GPT-4 browsing GPT-4 plugins [Version: 3.0 (Major Update)] This prompt create a 100% Unique | Plagiarism Free | SEO Optimized Title, | Meta Description | Headings with Proper H1-H6 Tags | up to 2000 Words Article with FAQs, and Conclusion.

2.1M
1.6M
536

Yoast SEO Optimized Content Writer
Copywriting / Writing
·
Luna Perkins
·
1 month ago
Write detail YoastSEO optimized article by just putting blog title. I need 5 more upvotes so that I can create more prompts. Hit upvote(Like) button.

155.2K
96.1K
531

Write a Complete Book in One Click
Copywriting / Writing
·
Md Mejbahul Alam
·
4 months ago
Write a full book with different chapters

940.1K
578.2K
455

Write Best Article to rank on Google
Copywriting / Writing
·
Faisal Arain
·
2 weeks ago
GPT-3.5-turbo GPT-4 Write Best Smart Article Best to rank no 1 on Google by just writing Title for required Post. If you like the results then please hit like button.

1.2M
798.2K
450

Buyer Persona Legend
Marketing / Marketing
·
RonGPT
·
5 months ago
Generate detailed User Personas for your Business with data neatly organized into a table.

301.9K
146.4K
432

Human-like Rewriter - V1.6
Copywriting / Writing
·
pneb
·
5 months ago
Re-write your ai-generated article with this tool! You can get up-to 90-100% Human Generated score!

1.2M
788.8K
414

YouTube Script Creator
Copywriting / Script Writing
·
WilliamCole
·
5 months ago
Create captivating script ideas for your YouTube videos. Enter a short description of your video. Generates: Title, Scene, and Entire Script.

774.5K
441.4K
412

Get Monthly Content Calendar In 1 Click
Marketing / Marketing
·
Google Business Profile Services
·
3 months ago
Get a beautifully organized 4-week content calendar that targets your primary keyword using only transaction longtail keyword & clickbait style post titles. Try it out!

553.1K
318.4K
404

Keyword Strategy
SEO / Ideation
·
AIPRM
·
1 month ago
GPT-3.5-turbo Create a keyword strategy and SEO content plan from 1 [KEYWORD]

1.1M
804.6K
402

Outrank Article
SEO / Writing
·
AIPRM
·
1 month ago
GPT-3.5-turbo Outrank the competition with an in-depth, SEO-optimized article based on [YOUR COMPETITOR URL]. Be like your competition, just a little better ;-)

1.4M
947.2K
385

Add Public Prompt
Prompts per Page

12
Showing 1 to 12 of 4088 Prompts
Prev
Next

https://www.4yo.us/blogs/59469/su-uy-nghiem-mo-da

https://www.4yo.us/blogs/63564