Sponsored

Cách recovery trên máy tính khi bị lỗi màn hình xanh
Gõ recovery vào thực đơn start và mở mục recovery trên control panel. ở đây, click open system restore để mở dụng cụ này. Tiếp đó, click next thêm một lần nữa, chúng ta sẻ thấy danh mục các điểm vực dậy có khả năng trở lại. Chọn lựa một điểm mong mỏi, rồi nhấn scan for affected programs nếu có nhu cầu thấy ứng dụng đó sẽ đổi khác ra sao.
Xem thêm:
#Thủ_thuật_máy_tính
#Cách_fix_lỗi_màn_hình_xanh
#Lỗi_màn_hình_xanh_win_10
#Thế_giới_phần_mềm
Cách recovery trên máy tính khi bị lỗi màn hình xanh Gõ recovery vào thực đơn start và mở mục recovery trên control panel. ở đây, click open system restore để mở dụng cụ này. Tiếp đó, click next thêm một lần nữa, chúng ta sẻ thấy danh mục các điểm vực dậy có khả năng trở lại. Chọn lựa một điểm mong mỏi, rồi nhấn scan for affected programs nếu có nhu cầu thấy ứng dụng đó sẽ đổi khác ra sao. Xem thêm: #Thủ_thuật_máy_tính #Cách_fix_lỗi_màn_hình_xanh #Lỗi_màn_hình_xanh_win_10 #Thế_giới_phần_mềm
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored