Sponsored

Khám phá thế giới URL: Hành trình chinh phục website
URL viết tắt của "Uniform Resource Locator", dịch đơn giản là định vị tài nguyên thống nhất. Nó là địa chỉ của một tài nguyên duy nhất trên internet, dẫn đến một trang web cụ thể. Đường dẫn URL này là một chuỗi văn bản có thể đọc được bởi con người, thay thế cho địa chỉ IP mà máy tính sử dụng để kết nối với máy chủ.
Xem thêm: https://meomaytinh.com/thuat-ngu-url-la-gi/
#url, #thuật_ngữ_url_là_gì, #url_động, #url_tĩnh
Khám phá thế giới URL: Hành trình chinh phục website URL viết tắt của "Uniform Resource Locator", dịch đơn giản là định vị tài nguyên thống nhất. Nó là địa chỉ của một tài nguyên duy nhất trên internet, dẫn đến một trang web cụ thể. Đường dẫn URL này là một chuỗi văn bản có thể đọc được bởi con người, thay thế cho địa chỉ IP mà máy tính sử dụng để kết nối với máy chủ. Xem thêm: https://meomaytinh.com/thuat-ngu-url-la-gi/ #url, #thuật_ngữ_url_là_gì, #url_động, #url_tĩnh
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored


Don't forget, ads time: PentaVerge | AQU | Debwan | ICICTE | Nasseej | ESol | OUST | CorpSNet | PoemsBook | TopDeals | TheReaderView