Sponsored

Cài đặt Adobe Dreamweaver Cc 2018 - [100% vĩnh viễn]

Adobe Dreamweaver CC 2018 là một ứng dụng phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế và phát triển các trang web. Để sử dụng Dreamweaver CC 2018 một cách hiệu quả, bạn cần kiểm tra cấu hình hệ thống của máy tính để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu tối thiểu của phần mềm này. Dưới đây là một bản tóm tắt về các yêu cầu cấu hình cho Adobe Dreamweaver CC 2018:

Hệ điều hành:Windows: Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), hoặc Windows 10 (64-bit)
macOS: macOS Sierra (10.12) hoặc phiên bản cao hơn

Bộ xử lý:Windows: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64
macOS: Bộ xử lý Intel đa nhân

RAM: Tối thiểu 2GB RAM (khuyến nghị 8GB hoặc cao hơn)

Tham khảo : https://hocvienitvnn.com/download-adobe-dreamweaver-cc-2018/

#Adobe_Dreamweaver_Cc_2018, #Tải_Adobe_Dreamweaver_Cc_2018, #Download_Adobe_Dreamweaver_Cc_2018, #Adobe_Dreamweaver_Cc_2018_Full_crack


Cài đặt Adobe Dreamweaver Cc 2018 - [100% vĩnh viễn] Adobe Dreamweaver CC 2018 là một ứng dụng phần mềm được sử dụng rộng rãi trong việc thiết kế và phát triển các trang web. Để sử dụng Dreamweaver CC 2018 một cách hiệu quả, bạn cần kiểm tra cấu hình hệ thống của máy tính để đảm bảo rằng nó đáp ứng yêu cầu tối thiểu của phần mềm này. Dưới đây là một bản tóm tắt về các yêu cầu cấu hình cho Adobe Dreamweaver CC 2018: Hệ điều hành:Windows: Windows 7 SP1 (64-bit), Windows 8.1 (64-bit), hoặc Windows 10 (64-bit) macOS: macOS Sierra (10.12) hoặc phiên bản cao hơn Bộ xử lý:Windows: Intel Pentium 4 hoặc AMD Athlon 64 macOS: Bộ xử lý Intel đa nhân RAM: Tối thiểu 2GB RAM (khuyến nghị 8GB hoặc cao hơn) Tham khảo : https://hocvienitvnn.com/download-adobe-dreamweaver-cc-2018/ #Adobe_Dreamweaver_Cc_2018, #Tải_Adobe_Dreamweaver_Cc_2018, #Download_Adobe_Dreamweaver_Cc_2018, #Adobe_Dreamweaver_Cc_2018_Full_crack
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored