Là một trong các chất liệu ngăn thấm có hạn mức và được chọn lựa nhiều trong thực hiện thực tiễn. Kể từ lúc tinh chỉnh flinkote tạo trên phía bên ngoài y như một lớp keo. Nó có vai trò ngăn thấm cực tốt với độ co giãn tồn tại lâu dài.

Lượng phủ của hạn mức ngăn thấm flinkote tùy thuộc vào phẩm chất của ngoài mặt nền và phương án làm việc.

Theo hồ sơ kết quả 1 lít flintkote no3 tương xứng khoảng 1 , 4 kg.

Hạn mức ngăn thấm flintkote lúc làm việc 2 lớp cần đáp ứng các tiêu chí : lượng phủ điển hình khoảng 1 – 1. 5lít/m2 cho hai lớp.
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/flinkote-la-gi.html

#Flinkote
#flinkotechongtham
#flinkote_chong_tham
#chongthambk24h
Là một trong các chất liệu ngăn thấm có hạn mức và được chọn lựa nhiều trong thực hiện thực tiễn. Kể từ lúc tinh chỉnh flinkote tạo trên phía bên ngoài y như một lớp keo. Nó có vai trò ngăn thấm cực tốt với độ co giãn tồn tại lâu dài. Lượng phủ của hạn mức ngăn thấm flinkote tùy thuộc vào phẩm chất của ngoài mặt nền và phương án làm việc. Theo hồ sơ kết quả 1 lít flintkote no3 tương xứng khoảng 1 , 4 kg. Hạn mức ngăn thấm flintkote lúc làm việc 2 lớp cần đáp ứng các tiêu chí : lượng phủ điển hình khoảng 1 – 1. 5lít/m2 cho hai lớp. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/flinkote-la-gi.html #Flinkote #flinkotechongtham #flinkote_chong_tham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored