0, 25 lít cho 1 m2 cho lớp gắn kết dày 2 mm. Tỷ lệ chất gắn kết trong lĩnh vực pha hồ dầu ghép nối phủ bên ngoài 4 m2 là : 1 lít sika latex + 1 lít nước + 4kg xi măng
1 lít cho 1 m2 vữa cán sàn , trát tường dày 2cm.
Xem thêm:
#Phương_pháp_chống_thấm
#Chống_thấm_sika
#Sika_chống_thấm
#Chống_thấm_bách_khoa
0, 25 lít cho 1 m2 cho lớp gắn kết dày 2 mm. Tỷ lệ chất gắn kết trong lĩnh vực pha hồ dầu ghép nối phủ bên ngoài 4 m2 là : 1 lít sika latex + 1 lít nước + 4kg xi măng 1 lít cho 1 m2 vữa cán sàn , trát tường dày 2cm. Xem thêm: #Phương_pháp_chống_thấm #Chống_thấm_sika #Sika_chống_thấm #Chống_thấm_bách_khoa
CHONGTHAMBK24H.COM
Đánh giá chi tiết 8 sản phẩm Sika chống thấm tốt nhất hiện nay
Giới thiệu 8 sản phẩm Sika chống thấm phổ biến hiện nay và ứng dụng, quy cách đóng gói và định mức sử dụng của từng loại trong thi công chống thấm.
0 Comments 0 Shares
Sponsored