Bước 1 : rửa sạch lớp vôi vữa, bụi, rêu mốc trên mặt tường
Bước 2 : xử lí các dấu nứt trên tường nếu có trước thời điểm ngăn thấm tường nhà
Bước 3 : phủ lớp nền ngăn thấm lên tất cả ngoài mặt tường bằng con lăn
Bước 4 : phủ lớp vữa ngăn thấm lên trên , ít nhất sẽ cần 2 – 3 lớp
Bước 5 : sơn trát đảm bảo an toàn và tạo lớp vỏ thẩm mỹ cho tường
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-khe-giua-2-nha.html

#xulykhegiua2nha
#xu_ly_khe_giua_2_nha
#chongthambk24h
Bước 1 : rửa sạch lớp vôi vữa, bụi, rêu mốc trên mặt tường Bước 2 : xử lí các dấu nứt trên tường nếu có trước thời điểm ngăn thấm tường nhà Bước 3 : phủ lớp nền ngăn thấm lên tất cả ngoài mặt tường bằng con lăn Bước 4 : phủ lớp vữa ngăn thấm lên trên , ít nhất sẽ cần 2 – 3 lớp Bước 5 : sơn trát đảm bảo an toàn và tạo lớp vỏ thẩm mỹ cho tường Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-khe-giua-2-nha.html #xulykhegiua2nha #xu_ly_khe_giua_2_nha #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored