Sponsored

Trục hoành : nói về các căn cứ để ngăn thấm tầng hầm sống đến cao.

Rủi ro thấm thấp : chiều sâu tầng hầm từ 0 đến -5 m đối chiếu với cốt 0-0, thiếu hẳn làn nước ngầm chảy.
Rủi ro thấm bình quân : chiều sâu tầng hầm từ -5 đến -10 m đối chiếu với cốt 0-0. Thiếu hẳn làn nước ngầm chảy , các dấu nứt của bê tông đáy < 0, 2 mm ( bọn tôi phân phối thước đo độ nứt cho các đối tác )
Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html

#chongthamtangham
#chong_tham_tang_ham
#chongthambk24h
Trục hoành : nói về các căn cứ để ngăn thấm tầng hầm sống đến cao. Rủi ro thấm thấp : chiều sâu tầng hầm từ 0 đến -5 m đối chiếu với cốt 0-0, thiếu hẳn làn nước ngầm chảy. Rủi ro thấm bình quân : chiều sâu tầng hầm từ -5 đến -10 m đối chiếu với cốt 0-0. Thiếu hẳn làn nước ngầm chảy , các dấu nứt của bê tông đáy < 0, 2 mm ( bọn tôi phân phối thước đo độ nứt cho các đối tác ) Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-tang-ham.html #chongthamtangham #chong_tham_tang_ham #chongthambk24h
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored