Спонсоры

 • Khám phá các cách chống thấm bể nước ngầm
  đục mặc kệ tông, chất bẩn thừa thãi bám trên thân bê tông, mặt sàn , tường. Vệ sinh bằng bàn chải thép , máy mài để khiến tường , bê tông gọn gàng vệ sinh, bằng hỗ trợ bê tông đặc chắc. Tổng cộng các cây sắt, lỗ ty sắt trên tường đục sâu vào lớp bê tông, dùng máy mài cắt cụt, trám trét bằng sikadur 731 hoặc sikagrout 214-11 để bịt lại. Bo cá c khía cạnh chân tường , chân cột leo thang từ 15-20cm bừa vữa, phụ gia ngăn thấm nếu cần. Vệ sinh tất cả diện tích bề ngoài ngăn thấm gọn gàng vệ sinh cân bằng tất cả diện tích song không được để đọng nước lên

  Xem thêm: https://www.nasseej.net/posts/3452
  #chống_thấm_bể_nước_ngầm
  #chong_tham_be_nuoc_ngam
  #thi_công_chống_thấm_nước_ngầm
  #thi_cong_chong_tham_nuoc_ngam
  #chongthambk
  Khám phá các cách chống thấm bể nước ngầm đục mặc kệ tông, chất bẩn thừa thãi bám trên thân bê tông, mặt sàn , tường. Vệ sinh bằng bàn chải thép , máy mài để khiến tường , bê tông gọn gàng vệ sinh, bằng hỗ trợ bê tông đặc chắc. Tổng cộng các cây sắt, lỗ ty sắt trên tường đục sâu vào lớp bê tông, dùng máy mài cắt cụt, trám trét bằng sikadur 731 hoặc sikagrout 214-11 để bịt lại. Bo cá c khía cạnh chân tường , chân cột leo thang từ 15-20cm bừa vữa, phụ gia ngăn thấm nếu cần. Vệ sinh tất cả diện tích bề ngoài ngăn thấm gọn gàng vệ sinh cân bằng tất cả diện tích song không được để đọng nước lên Xem thêm: https://www.nasseej.net/posts/3452 #chống_thấm_bể_nước_ngầm #chong_tham_be_nuoc_ngam #thi_công_chống_thấm_nước_ngầm #thi_cong_chong_tham_nuoc_ngam #chongthambk
  0 Комментарии 0 Поделились
Спонсоры

Спонсоры
Al-Quds University