Sponsored

Dùng lu sơn để thi công trên bề mặt bằng rộng. Lớp tạo dính được dàn mỏng và đều, nên bao phủ kín bề mặt bê tông (Chỉ thi công khoảng trống lớp tạo dính lót cho không gian thi công với thể khiến trong ngày) Sau khi lớp tạo dính lót khô (cảm nhận bằng cách sờ lên bề mặt không dính tay) tiến hành dán màng chống thấm.
Xem thêm:
#Chống_thấm_nhà_vệ_sinh
#Dịch_vụ_chống_thấm_nhà_vệ_sinh
#Chống_thấm_nhà_vệ_sinh_tại_phúc_yên
#chong_tham_bk_24h
Dùng lu sơn để thi công trên bề mặt bằng rộng. Lớp tạo dính được dàn mỏng và đều, nên bao phủ kín bề mặt bê tông (Chỉ thi công khoảng trống lớp tạo dính lót cho không gian thi công với thể khiến trong ngày) Sau khi lớp tạo dính lót khô (cảm nhận bằng cách sờ lên bề mặt không dính tay) tiến hành dán màng chống thấm. Xem thêm: #Chống_thấm_nhà_vệ_sinh #Dịch_vụ_chống_thấm_nhà_vệ_sinh #Chống_thấm_nhà_vệ_sinh_tại_phúc_yên #chong_tham_bk_24h
CHONGTHAMBK24H.COM
Chống thấm nhà vệ sinh tại Phúc Yên
chống thấm nhà vệ sinh tại Phúc Yên là một việc làm cần thiết và quan trọng nếu bạn không muốn tình trạng thấm dột xâm hại công trình và sức khỏe con người. Liên hệ 0938.581.165
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored
Al-Quds University