Sponsored

Những ưu điểm khi chống thấm sân thượng bằng sika
để khả năng mềm dẻo theo nhiệt độ , trên ngoài mặt lớp sika latex nên cắt khe mềm dẻo sâu khoảng 30mm. Các khe đàn hồi này phải được tỉa theo hai chiều ngang và dọc sàn. Sự cách biệt nhiều nhất giữa 2 khe mềm dẻo là 3m. Chèn mốp hoặc cao su xốp vào khe mềm dẻo sao cho phần khe còn lại sẽ được bơm sikaflex construction có kích cỡ khoảng 10mm x 10mm. Sika primer 3 thời điểm đó sẽ được quét vào hai cạnh đứng của khe. Về sau 1-2 giờ, bơm sikaflex construction vào khe đàn hồi như bản hướng dẩn kỹ thuật.

Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-sika.html
#chống_thấm_sân_thượng
#chong_tham_san_thuong
#chống_thấm_sân_thượng_bằng_sika
#chong_tham_san_thuong_bang_sika
#chongthambk
Những ưu điểm khi chống thấm sân thượng bằng sika để khả năng mềm dẻo theo nhiệt độ , trên ngoài mặt lớp sika latex nên cắt khe mềm dẻo sâu khoảng 30mm. Các khe đàn hồi này phải được tỉa theo hai chiều ngang và dọc sàn. Sự cách biệt nhiều nhất giữa 2 khe mềm dẻo là 3m. Chèn mốp hoặc cao su xốp vào khe mềm dẻo sao cho phần khe còn lại sẽ được bơm sikaflex construction có kích cỡ khoảng 10mm x 10mm. Sika primer 3 thời điểm đó sẽ được quét vào hai cạnh đứng của khe. Về sau 1-2 giờ, bơm sikaflex construction vào khe đàn hồi như bản hướng dẩn kỹ thuật. Xem thêm: https://chongthambk24h.com/chong-tham-san-thuong-bang-sika.html #chống_thấm_sân_thượng #chong_tham_san_thuong #chống_thấm_sân_thượng_bằng_sika #chong_tham_san_thuong_bang_sika #chongthambk
0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored