Sponsored

 • Hướng dẫn chi tiết chống thấm khe giữa 2 nhà
  Các loại màng ngăn thấm này có tính dẻo và co giãn cực kỳ cao nên có tài năng bình phục, trám bít các vết hổng, khe sụt giữa 2 nền tảng hữu hiệu, tránh tình trạng dồn ứ nước. Nếu tường hai bên tỉnh cao bằng nhau thì mọi người nên cạo sạch nền sân thượng. đôi bên nhà khỏi vữa yếu hay những bụi. Nếu chiều cao hai tường sự khác nhau thì sẽ cạo sạch sàn của bên nhà ít hơn. Công việc này cần được tiến hành cẩn thận mớii bảo đảm hữu hiệu.
  Xem thêm: https://www.nasseej.net/posts/3496
  #chống_thấm_khe_giữa_2_nhà
  #chong_tham_khe_giua_2_nha
  #xử_lý_khe_giữa_2_nhà
  #xu_ly_khe_giua_2_nha
  #chongthambk
  Hướng dẫn chi tiết chống thấm khe giữa 2 nhà Các loại màng ngăn thấm này có tính dẻo và co giãn cực kỳ cao nên có tài năng bình phục, trám bít các vết hổng, khe sụt giữa 2 nền tảng hữu hiệu, tránh tình trạng dồn ứ nước. Nếu tường hai bên tỉnh cao bằng nhau thì mọi người nên cạo sạch nền sân thượng. đôi bên nhà khỏi vữa yếu hay những bụi. Nếu chiều cao hai tường sự khác nhau thì sẽ cạo sạch sàn của bên nhà ít hơn. Công việc này cần được tiến hành cẩn thận mớii bảo đảm hữu hiệu. Xem thêm: https://www.nasseej.net/posts/3496 #chống_thấm_khe_giữa_2_nhà #chong_tham_khe_giua_2_nha #xử_lý_khe_giữa_2_nhà #xu_ly_khe_giua_2_nha #chongthambk
  0 Comments 0 Shares
 • Bước 1 : rửa sạch lớp vôi vữa, bụi, rêu mốc trên mặt tường
  Bước 2 : xử lí các dấu nứt trên tường nếu có trước thời điểm ngăn thấm tường nhà
  Bước 3 : phủ lớp nền ngăn thấm lên tất cả ngoài mặt tường bằng con lăn
  Bước 4 : phủ lớp vữa ngăn thấm lên trên , ít nhất sẽ cần 2 – 3 lớp
  Bước 5 : sơn trát đảm bảo an toàn và tạo lớp vỏ thẩm mỹ cho tường
  Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-khe-giua-2-nha.html

  #xulykhegiua2nha
  #xu_ly_khe_giua_2_nha
  #chongthambk24h
  Bước 1 : rửa sạch lớp vôi vữa, bụi, rêu mốc trên mặt tường Bước 2 : xử lí các dấu nứt trên tường nếu có trước thời điểm ngăn thấm tường nhà Bước 3 : phủ lớp nền ngăn thấm lên tất cả ngoài mặt tường bằng con lăn Bước 4 : phủ lớp vữa ngăn thấm lên trên , ít nhất sẽ cần 2 – 3 lớp Bước 5 : sơn trát đảm bảo an toàn và tạo lớp vỏ thẩm mỹ cho tường Xem thêm: https://chongthambk24h.com/xu-ly-khe-giua-2-nha.html #xulykhegiua2nha #xu_ly_khe_giua_2_nha #chongthambk24h
  0 Comments 0 Shares
Sponsored

Sponsored
Al-Quds University